Inloggning

Ange ditt användarnamn.
Ange ditt lösenord.

Integritetspolicy

Hur vi behandlar personuppgifter

Hur vi behandlar personuppgifter

Detta är Interdo ABs informationssida om behandling av personuppgifter.
Vi vill belysa följande för alla våra kunder:

  1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig IdRelays utskickstjänst och ge dig bästa möjliga upplevelse av den, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
  3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.
Interdo AB, 556606-2336, Hamngatan 11, 302 43 Halmstad, äger och utvecklar den webbaserade utskickstjänsten IdRelay, som nedan kallas “Tjänsten”. Interdo AB är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns beskrivet på IdRelays hemsida under ”Detta behöver du tänka på”. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är “Kunden” som är det företag, myndighet eller förening som avtalat och nyttjar tjänsten. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. I Tjänsten finns rollen “Systemadministratör” som är företrädare för Kunden i Tjänsten med ansvar att lägga upp användare och andra systemadministratörer, tilldela rättigheter och ge instruktioner till IdRelay avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

Interdo AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du beställer Tjänsten
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
  • du använder IdRelays utskickstjänst
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. En detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer inom de olika kategorier, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på, finns i bilaga 1. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår sida Cookies på idrelay.com på hemsidan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Interdo AB samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten. När du kontaktar oss via någon av våra kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du IdRelays hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

I användningen av vissa program eller funktioner i programmen kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till IdRelay inom Sverige eller EU/EES. Vi delar INGA personuppgifter med underleverantör utanför EU/EES. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet. När du kontaktar oss använder vi oss av underleverantörer, dessa underbiträden och deras plats för behandlingen framgår av bilaga 2. Väljer du att aktivera en integration till konto i Tjänsten kommer vi att dela de personuppgifter som den integrattionen kräver, vilket då sker på din begäran.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Interdo AB sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Interdo AB radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar systemadministratören, men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver din systemadministratör kontakta oss. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som kund hos Interdo AB har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på IdRelays hemsida.Bilaga 1 - Kategorier av personuppgifter


När Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund
Beställning av Tjänst Företagsuppgifter Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-post
Telefon
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Användare av Tjänsten Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-post
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Inloggningsuppgifter Användarnamn Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
Onlineidentifikation IP-adress Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig


När Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund
Kontakt via hemsidan Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter
E-post
Telefonnummer
Användar-ID
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Företagsuppgifter Organisationsnummer Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via e-post Kontaktuppgifter Namn
E-post
Användar-ID
Telefonnummer (kan förekomma
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Företagsuppgifter
(kan förekomma)
Företagsnamn
Organisations-
nummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Kontakt via telefon Kontaktuppgifter Namn
E-post
Användar-ID
Telefonnummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Företagsuppgifter
(kan förekomma)
Företagsnamn
Organisations-
nummer
Fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
* Innehåller de personuppgifter du valt att skriva.

Bilaga 2 - Underbiträden för behandlingen av personuppgifter


Behandling Leverantör Plats
Support via mail
Alternativt upplägg: Support sker endast telefonledes via vårt supportnummer.
Freshservice Inom EU
Kontakt via mail
Alternativt upplägg: Kontakt sker endast telefonledes via vårt sälj/supportnummer.
Google Sweden AB Inom EU
Serverhosting Media Network i Halmstad AB Sverige
Fakturering/Bokföring Fortnox AB Sverige

SUPPORT I VÄRLDSKLASS

IdRelays support är snabbfotad och kompetent, vi har mer än 23 år i branschen och vet att det som ofta kostar mest i slutänden är att du i egenskap av redaktör och kommunikatör inte har rätt verktyg när du skall nå ut med din information eller att du kör fast på någon funktion.

E-kommunikation med IdRelay. Vi hjälper dig.

SUPPORT

KOMPLETT VERKTYG

Med IdRelay som nav har du ett komplett verktyg för digital kommunikation i flera kanaler. Det är enkelt att integrera via vårt API och det går snabbt att skapa utskick. Du har alltid möjlighet att datafläta och får spårning på alla dina kommunikationer för pricksäker uppföljning.

Lätt och komplett. Helt enkelt.

FUNKTIONER