Detta behöver du tänka på

Personuppgifter måste hanteras varsamt
och det är allas ansvar!

Detta behöver du tänka på

Du som är kund hos Interdo AB och som nyttjar vår utskickstjänst IdRelay har ett flertal saker som du behöver tänka på gällande behandling av personuppgifter i vår tjänst.

Översikt av personuppgifter i IdRelay

Interdo AB äger och utvecklar utskickstjänsten IdRelay och är personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter i IdRelay. Det är du som personuppgiftsansvarig som behöver veta vilka uppgifter du samlar in, varför och hur länge du ska ha kvar dessa uppgifter i IdRelay. Vilka personuppgifter som kommer att behandlas av dig i IdRelay vet bara du. Om det är en privatpersons eller enskild firmas uppgifter som då blir personuppgifter eller ett aktiebolags uppgifter vet bara du.

Vi har identiferat att följande uppgifter kan bli personuppgifter:

  • All data du importerar till IdRelay.
    T.ex. e-postmottagare eller mobilnummer med tillhörande data som ev. skall flätas in i utskicket; för- och efternamn, kön, ålder, adressuppgifter m.m.
  • All statistik och rapporter som IdRelay genererar som en del av tjänsten.
    T.ex. Vem som öppnat, klickat och avregistrerat sig från ett utskick.

Att observera vid hantering av känsliga personuppgifter i IdRelay

Vilka känsliga personuppgifter som kommer att behandlas av dig i IdRelays utskickstjänst vet bara du. Om du till följd av den verksamhet som du bedriver kommer att behandla känsliga personuppgifter är du skyldig att innan sådan behandling påbörjas ta reda på vilka säkerhetsåtgärder som kan komma att krävas vid sådan behandling.
Integritetsskyddsmyndigheten skriver mer om behandling av känsliga personuppgifter här.

DÄRFÖR IDRELAY

I IdRelay skapar och skickar du enkelt nyhetsbrev, kampanjutskick, inbjudningar och annan information till dina mottagare. För dig som kommunikatör med redaktörsroll finns smarta RSS- och Metadata-funktioner som låter dig producera utskick extra snabbt och effektivt.

Snabbt och smidigt. Självklart.

VÅRA PAKET

SUPPORT I VÄRLDSKLASS

IdRelays support är snabbfotad och kompetent, vi har mer än 23 år i branschen och vet att det som ofta kostar mest i slutänden är att du i egenskap av redaktör och kommunikatör inte har rätt verktyg när du skall nå ut med din information eller att du kör fast på någon funktion.

E-kommunikation med IdRelay. Vi hjälper dig.

SUPPORT

KOMPLETT VERKTYG

Med IdRelay som nav har du ett komplett verktyg för digital kommunikation i flera kanaler. Det är enkelt att integrera via vårt API och det går snabbt att skapa utskick. Du har alltid möjlighet att datafläta och får spårning på alla dina kommunikationer för pricksäker uppföljning.

Lätt och komplett. Helt enkelt.

FUNKTIONER