LÄS PÅ WEBBEN

Unga kvinnor har känt sig utanför på jobbet under pandemin

Unga kvinnor har känt sig mer utanför i jobbet än andra tjänstemannagrupper. Det visar Arbetsvärldens undersökning av tjänstemännens relationer under pandemin till kollegor och chefer. TCO:s utredare tror att många chefer har glömt bort att stötta unga och nya medarbetare tillräckligt.

En ny studie visar att det fanns en utslagsgivande faktor när det gäller svenskarnas tilltro till statens coronastrategi: De som har examen från universitet hade mindre oro och var mer positivt inställda till både vaccination och strategin.

Lyssna också på podden Arbete och fritid med Journalistförbundets nyvalda ordförande Ulrika Hyllert, som pratar om las-överenskommelsen, fredspriset och den nya mediestödsutredningen.  

Trevlig läsning och lyssning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Unga kvinnor utfrysta på jobbet under pandemin

Ny statistik från Kantar Sifo visar att många tjänstemän känt sig utanför och hållit tillbaka sina åsikter på jobbet under pandemin. Störst är problemet bland unga kvinnliga medarbetare.


Så kan digitala sexuella trakasserier förebyggas

Arbetsvärlden har i en Kantar Sifo-undersökning visat att de sexuella trakasserierna flyttat in i de digitala rummen när vi arbetat hemma under pandemin. "Organisationen måste ta ansvar för att prata öppet och regelbundet om de här frågorna, säger Per Axbom", som föreläser om digital etik.


”Även en konstnär ska våga bli förälder”

Pandemin har satt ljuset på flera "gamla" problem i samhällsbygget, och ett är att kulturarbetare har dåliga skydd i trygghetssystemen. I tisdags tillsatte regeringen en utredning som ska hitta sätt att förbättra den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, för den som är kombinatör eller har konstnärsstipendier.


Välutbildade mer positiva till den svenska coronastrategin

Att ha en universitetsexamen spelar stor roll för hur oroade svenskar är för corona och för inställning till både vaccination och till den svenska coronastrategin. Det visar en ny forskningsstudie.


Satir: Ny studie visar att blåbrun färg i själva verket är enbart brun

Om man blandar färgerna blått och brunt blir resultatet att den blå färgen uppgår i den bruna och allt blir brunt. Det framgår av en forskningsstudie i färglära vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.


Krönika: SD är för stora för att isoleras, trots sin bruna historia

Vi är många som känner avsky inför Sverigedemokraternas härkomst. Men vill man få inflytande i en parlamentarisk demokrati måste man kunna räkna till femtio procent plus ett, skriver Mikael Odenberg.


Podcast: Villkoren för journalister har nått botten

Det blir allt svårare för redaktioner att rekrytera journalister. Det säger nyvalda ordföranden för Journalistförbundet Ulrika Hyllert som tror att arbetsgivarna nu kommer tvingas förbättra villkoren.