LÄS PÅ WEBBEN

Sänkta skatter i skuggbudgetar

Arbetsvärlden har gått igenom riksdagspartiernas skuggbudgetar. De borgerliga partierna vill minska ersättningarna i trygghetssystemen i kombination med sänkta skatter. 25 000 nya jobb ska skapas i Moderaternas program för att "knäcka arbetslösheten" och KD dammar av ett förslag om bemanningsföretag för långtidsarbetslösa.

Kritken mot utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar har varit högljudd. Ekonomhistorikern John Lapidus menar att "Alla förslag handlar om att vi ska hämta in mer kunskap. Men det betyder bara att den här frågan skjuts längre in i framtiden".

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Utredning: Öka insynen i privata sjukförsäkringar, men begränsa inte utbredningen

Systemet med privata sjukvårdsförsäkringar är i dag helt oreglerat och utan insyn, menar den statliga utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar. Men den föreslår inga åtgärder för att minska utbredningen av försäkringarna.


Kd dammar av förslag om bemanningsföretag för långtidsarbetslösa

Sänkta skatter, höjda bidrag till företagen och sänkta ersättningar i trygghetssystemen präglar arbetsmarknadsområdet i de borgerliga skuggbudgetarna. Vänsterpartiet går motsatt väg och vill öka statens roll på området. Det visar Arbetsvärldens stora kartläggning av budgetalternativen.


Ledare: Nobelpristagaren visar att lönesänkarna har fel

Att David Card som forskat om arbetsmarknaden tilldelas Riksbankens pris till Alfred Nobels minne är glädjande. David Card experimentella forskning har reviderat en del tidigare antaganden som mer baserades på nationalekonomiska modeller än på verkligheten.


Debatt: Sverige behöver inte fler skolmisslyckanden

Studie- och yrkesvägledare påverkar viktiga livsval och elevernas möjligheter att veta vad de vill, hitta motivation, våga göra klassresor, bryta könsnormer, hitta rätt i livet och ta bra beslut. Nu behövs en legitimation för yrket, skriver Lina Hading, Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.


Illegala droger ökar starkt i arbetslivet

Resultat från drogtestning i arbetslivet visar att den otillåtna användningen av droger ökat till historiskt höga nivåer sedan 2010. De senaste två åren har det varit ungefär 30-40 procent fler drogpositiva prov än i början av 2010-talet, visar testning från Karolinska universitetslaboratoriet.