LÄS PÅ WEBBEN

Tre olika förslag i EU-parlamentet

Socialdemokraternas förslag liknar Moderaternas och Kristdemokraternas. Medan Liberalernas och Centerpartisters förslag sticker ut. Arbetsvärlden har läst de olika partiernas lösningar i EU-parlamentet för hur Sverige ska slippa minimilöner.

Arbetsvärlden kunde visa att endast fyra procent av studierna med aktivitetsstöd är eftergymnasiala. Nu ger Saco Arbetsförmedlingen underkänt.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Politisk oenighet om hur Sverige ska få undantag från minimilöner

De svenska EU-parlamentarikerna är oense om hur ett undantag från direktivet om minimilöner ska se ut för den svenska modellen. När kampen om ett undantag nu går in i en kritisk fas kan räddningen bli stöd från Europafacket.


Saco: AF måste tänka om

Bara 341 personer i jobb- och utvecklingsgarantin har hittills fått aktivitetsstöd beviljat för eftergymnasiala studier. Enligt Göran Arrius, ordförande Saco, behöver Arbetsförmedlingen bli bättre på att hjälpa arbetslösa akademiker.


Debatt: Ökande ojämlikhet hotar den Nordiska modellen

Framväxande anställningsformer med bristande arbetsrättsligt skydd och anställda utan möjligheter att ta tillvara sina rättigheter, är tecken på att Norden är på väg mot ett allt mer uppdelat arbetsliv. Misslyckas myndigheter och parterna att säkerställa ett gemensamt kompetens- och omställningslyft riskerar vi att få allt djupare skiljelinjer på den nordiska arbetsmarknaden, skriver 30 forskare som identifierat centrala utmaningar för den Nordiska modellen.