LÄS PÅ WEBBEN

Administration slukar arbetsdagen

I primärvården får de anställda allt mindre tid att ägna sig åt patienterna, enligt en ny studie som visar att nästan halva sjuksköterskornas arbetsdag går åt till administration. Läs Arbetsvärldens intervju med sjuksköterskan Magnus Hermansson som berättar om hur hans sjukhus höjde effektiviteten under vaccinationsrundorna genom att förenkla dokumentationskraven.

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo beskriver i myndighetens nysläppta årsrapport det gångna avtalsåret som det märkligaste sedan medlingslagens införande 1906. Trots stor dramatik passerade året utan en enda konfliktdag.

Vi har också för första gången intervjuat ett medium, häxan Hia, för att få reda på vad framtiden har i beredskap för arbetsmarknaden.

Trevlig läsning,
Mikael Feldbaum, chefredaktör


Sjuksköterskor lägger 40 procent av sin tid på administration

En ny studie visar att allt mindre av de anställdas tid i primärvården vigs åt patienterna. I stället tvingas sjuksköterskorna ägna nästan av hälften av sin arbetstid åt att rapportera, redovisa statistik och liknande administrativa sysslor.


”Minskad administration gjorde oss mer effektiva”

40 procent av sjuksköterskornas tid går åt till administration, visar en ny studie. Magnus Hermansson anser att fokus på produktion och rapportering leder till en svår samvetsstress i yrket. Men när sjukvårdspersonal skulle vaccineras, så valde man på hans sjukhus att förenkla dokumentationskraven och kunde på så sätt bli mer effektiva.


Krönika: Det har blivit viktigare att mäta än att jobba

Hur är det möjligt att man kan bli diagnosticerad, mätt och bedömd, men aldrig få vård? undrar Jenny Maria Nilsson.


Parternas jurister: ”From förhoppning att kommissionen drar tillbaka minimilöner”

Stoppa direktivet om minimilöner! Det vädjar de svenska parterna i ett brev till regeringen, riksdagen och de svenska EU-parlamentarikerna. Men nu handlar strategin om att skapa ett reellt skydd för kollektivavtalsmodellen.


Första avtalsrörelsen utan en enda konfliktdag

Avtalsrörelsen 2020 går till historien som den fredligaste. Året passerade utan en enda konfliktdag på lokal eller central nivå trots att 500 förbundsavtal skulle omförhandlas för majoriteten arbetstagare i Sverige.


SD vill sänka arbetsgivaravgiften för de två första anställda

I Sverigedemokraternas vårbudget presenteras en sänkning av arbetsgivaravgiften på 10 miljarder. Jobbskatteavdraget utökas också med 10 miljarder. Och barnbidragshöjningen vid flera barn, flerbarnstillägget, utgår endast till dem som arbetar.


Pensionsmyndigheten: Höjd pension kostar staten 21 miljarder kronor

Det skulle kosta staten 21 miljarder kronor 2022 att höja pensionsavgiften till 18,5 procent. Det skulle kunna ge 1 000 kronor högre disponibel pension i månaden för framtida pensionärer födda 2000, enligt Pensionsmyndigheten. Det skulle dröja cirka 70 år innan reformen får fullt genomslag.


Pia blev utblottad av ekonomiskt våld i en nära relation

Vart hushållets pengar ska gå är en vanlig orsak till gräl i nära relationer. Men när den ena i förhållandet tar makten över den andra med ekonomiska medel glider det över i ekonomiskt våld – och det är oftast kvinnor som drabbas. Pia Johansson är en av dem.


Ny rapport: Tjänstemannafacken stärks och arbetarfacken försvagas

PTK har tagit kommandot på LO:s bekostnad, menar professor Anders Kjellberg i en ny rapport för Arena Idé.


Medium förutspår avveckling av a-kassesystemet

Flera av TCO:s mål för 2021 kommer i sinom tid att uppnås – men detta kommer att föregås av en svår och långdragen kamp. Det uppger en andeskådare för Arbetsvärlden, under ett samtal om tillståndet på den svenska arbetsmarknaden.