LÄS PÅ WEBBEN

Jämställdhet med fördröjning

Varför är det så svårt för kvinnor att få lika betalt i högstatusjobb? Sociologen Charlotta Magnusson ger tänkbara förklaringar i vår artikel. Vi tittar också närmare på hur kvinnorna skulle kunna bli fler i ledningsgrupperna.

Har du hört hört talas om klädstilen "bleisure"? Om inte, så är det dags att du läser in dig. Det är nämligen klädstilen som kommer att inta kontoren när pandemin är över, om man får tro modeprofessorn.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Kvinnor lönediskrimineras i högstatusyrken

Könslönegapet har minskat i de flesta yrkeskategorier sedan 1980-talet, men inom yrken med högst prestige är minskningstakten långsammare än på arbetsmarknaden i övrigt. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?


Så kan ledningsgrupper bli mer jämställda

Var fjärde i landets ledningsgrupper är en kvinna. Företag och organisationer som vill bli mer jämställda måste prioritera detta. Ledarnas chefsekonom Anna Thoursie och forskarna Klara Regnö och Anne-Charlott Callerstig ger sina tankar kring varför det ser ut så här, vad vi kan göra åt det och hur det ser ut om tio år.


Kvinnor vill inte bli ledare i mansdominerade grupper

Kvinnor är mindre intresserade av att inta en ledarroll i grupper där män är i majoritet, visar en experimentell studie i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Kvinnorna förväntar sig mindre stöd, bedömer den egna kompetensen som sämre i relation till andra och får också mindre inflytande, enligt studien.


Debatt: Rektorer lider av orimlig arbetsbelastning

Lärarförbundet Skolledares 8 mars-krav på regeringen är att ta initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolan för att på så vis göra skillnad för en stor, kvinnodominerad yrkeskår. Detta skriver fackets ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman.


”Mjukisbyxor kan symbolisera framgång”

Hur kommer klädmodet att påverkas av pandemin? Blir kontorsklädseln mer strikt eller får mjukisbyxan en renässans på våra arbetsplatser i uppdaterad form? Philip Warkander, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet ger sin bild av klädstilar på kontor efter covid-19.


Debatt: ”S-politik spär på det populistiska bränslet i EU”

Socialdemokraterna hycklar om EU:s arbetsmarknadspolitik, skriver Europaparlamentarikern Abir Al-Sahlani (C) i ett svar till den socialdemokratiska ledamoten Johan Danielsson.