LÄS PÅ WEBBEN

Sämre prestation men bättre betyg

Elever på friskolor har bättre resultat och eleverna där är mer benägna till högre studier efter gymnasiet jämfört med elever på kommunala skolor. Men när man låter utomstående personer rätta prov presterar friskolorna i stället sämre, menar forskarna Henrik Jordahl och Mårten Blix som är aktuella med boken “Privatizing Welfare Services. Lessons from the Swedish Experiment”.

Migrationsverkets certifieringssystem öppnar för utnyttjande av arbetskraftsmigranter, som kan få sämre löner och villkor än vad som råder på svensk arbetsmarknad, menar Sveriges ingenjörer som i en ny rapport slår fast att myndighetens kontroller är bristfälliga.

Trevlig läsning!

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Gymnasieelever från friskolor sämre vid extern bedömning

Elever vid friskolor presterar sämre vid externa bedömningar i gymnasiet än vad elever från kommunala skolor gör. Det kan bero på glädjebetyg i tidigare skolor. Forskarna Henrik Jordahl och Mårten Blix föreslår i en ny bok en hårdare granskning av skolorna med fler oanmälda kontroller. De lyfter också vikten av att skolorna bedömer eleverna på ett liknande sätt.


Fackets larmrapport: Stor risk att arbetskraftsmigranter utnyttjas

Migrationsverkets certifieringssystem öppnar för okontrollerat utnyttjande av arbetskraftsmigranter och riskerar att snedvrida konkurrensen på arbetsmarknaden. Det menar fackförbundet Sveriges ingenjörer som granskat systemet i en ny rapport.


Debatt: Cyberhot mot företag får inte vara en fråga för medarbetarna

Att förlita sig på lösenord för företagets IT-säkerhet är i praktiken att lägga över ansvaret på medarbetarna. Det innebär också en ökad risk. Intrången som tidigare skedde främst genom att hacka företagens IT-skydd sker nu istället i högre grad genom att försöka komma åt medarbetarnas inloggningar, skriver Niklas Anderson, vd och grundare SecMaker.


9 av 10 tjänstemän nöjda efter att ha startat eget

De allra flesta tjänstemän som får stöd från TRR med att starta eget är nöjda med att vara företagare, visar TRR:s starta eget-undersökning. Samtidigt tjänar en majoritet mindre än de gjorde på sina anställningar. I undersökningen ingår 2 725 personer som stöttats under åren 2016–2018.