LÄS PÅ WEBBEN

Avtal med oklar framtid

Från PTK och Svenskt näringsliv ligger man lågt om huruvida man driver vidare las-frågan. Arbetsvärlden kan nu avslöja hur överenskommelsen som man enades kring såg ut.

Vi fortsätter också analysera lasutredningens förslag till exempel genom de remisssvar som lämnats in.

Från Washington rapporterar vi om hur kvinnor inom fackföreningsrörelsen valkampanjar för bättre löner.

Trevlig läsning,

MIkael Feldbaum, chefredaktör


Överenskommelsen punkt för punkt

Arbetsvärlden har tagit del av förhandlingsresultatet som PTK och Svenskt Näringsliv enats om och LO nobbat. Förslaget innehåller såväl bestämmelser om vad som ska gälla för företag som täcks av överenskommelsen och för de som inte gör det.


Varnar för många tvister om utredningen blir lag

Nu varnar både Advokatsamfundet, fackförbund och arbetsrättsjurister för ett ökat antal rättstvister om las-utredningen förslag skulle bli lag. En stor tvistefråga när anställda sägs upp kan bli hur arbetsgivarna egentligen har skött sitt ansvar att kompetensutveckla.


Ledare: Mer lönsamhet, inte fler jobb, med uppluckrad arbetsrätt

Det är en from förhoppning av Moderaterna att kvinnor från Afrika och Mellanöstern ska få jobb med uppluckrat anställningsskydd, skriver Mikael Feldbaum.


Parternas brev till Macron: Vi hoppas på Frankrike

De svenska parterna på arbetsmarknaden har vänt sig direkt till den franske presidenten Emmanuel Macron och bett om stöd för att stoppa EU-direktivet om minimilöner. Enligt uppgifter till Arbetsvärlden kommer EU-kommissionen inom två veckor att lägga fram ett förslag.


Så påverkar fackets kvinnor USA-valet

Blir det fackligt aktiva kvinnor som avgör presidentvalet? Det manliga stödet för Donald Trump sviktar på sina håll, medan kvinnor efterlyser den typ av reformer som Joe Biden lagt fram.


Facken avgörande för amerikansk föräldraledighet

De amerikanska facken har större betydelse för reglerna kring familjeledighet, än vilket parti som styr, visar ny forskning.


Parterna lyfter döden på jobbet och kriminalitet till nya strategin

Mycket har hänt på arbetsmarknaden sedan regeringens femåriga arbetsmiljöstrategi kom på plats. #Metoo har uppmärksammat sexuella trakasserier, #blacklivesmatter har lyft frågan om etnisk diskriminering och coronapandemin har inneburit både hälsofaror och utmaningar med att jobba på distans. Arbetsvärlden pratar med parterna om vad som borde med i kommande strategi.


LO-förhandlare: Därför nobbade vi slutbudet

Lasförhandlingarna är nu döda, konstaterar LO:s förhandlare. Men vissa frågor måste centralorganisationen nu ta strid för om man inte ska "dö sotdöden".


Debatt: Splittra inte fackföreningsrörelsen, PTK!

Sälj inte ut anställningsskyddet, skriver 36 fackligt förtroendevalda i olika TCO- och Saco-förbund.