LÄS PÅ WEBBEN

"Tala inte med pressen"

Arbetsvärlden har frågat facken om medlemmarnas yttrandefrihet inskränks. Från Vision får vi exempel: "Arbetsgivaren hotar med att lönehöjning uteblir om man orsakar ’dålig stämning’ på jobbet”. Lärarnas riksförbund skriver: ”Det går inte skilja frågor om inskränkning av yttrandefrihet från anklagelser om illojalt beteende i största allmänhet eller att uppfattas som kritisk och negativ. Upplevelsen om att bli missgynnad i lönesättningen förekommer”. Har kommunens anställda förvandlats till varumärkesambassadörer?

Vi har också talat med arbetsmiljöforskare som är kritiska mot FHM:s ståndunkt att beslutet om skyddsmask i äldreomsorgen ska fattas på lokal nivå.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Facken: Anställdas yttrandefrihet under press

Utebliven löneförhöjning, krav på att alltid agera ambassadör för arbetsgivaren eller ett medskick från chefen om att aldrig svara på mediernas frågor. En majoritet av fackförbunden har medlemmar som fått sin yttrandefrihet kringskuren under den gångna femårsperioden, visar en ny undersökning Arbetsvärlden gjort.


”Fallet klargjorde var gränsen går”

Coronasmitta, maktskifte i stadshuset eller en alltför ingående sociala medier-policy. Orsakerna bakom de avslöjade yttrandefrihetsinskränkningarna varierar och flera förbund rapporterar ökningar. Men hos Polisförbundet har problematiken minskat efter att Arbetsdomstolen avgjort fallet ”Farbror blå”.


Arbetsmiljöforskare: Enbart visir skyddar inte mot covid-19

Visir räcker inte som skydd i vården av covid-19-patienter. Det menar två svenska arbetsmiljöforskare, som anser att FHM behöver ändra sin rekommendation.
-Jag har svårt att se hur man skulle kunna ställa lägre krav än munskydd och visir i nära kontakt med smittade personer, säger Maria Albin, professor på KI.


Arbetsgivarna: LO agerar motsägelsefullt

Mattias Dahl, vice vd hos Svenskt Näringsliv, säger att LO agerar motsägelsefullt när organisationen inte vill ändra uppsägningsreglerna, eftersom facken själva vill ha andra förändringar.


Krönika: Alternativet till marknaden kan vara något annat än staten

I pandemin har kommersiell logik krockat med effektivt skyddsarbete och fungerande grundbemanning. Men alternativet till marknaden kan vara saker som allmän tillgång till data och starka professionskulturer, skriver Ali Esbati (V).


Nära hälften av Unionens egenföretagare riskerar konkurs

Många av landets egenföretagare riskerar att gå i konkurs det närmaste halvåret. Därför behövs omedelbart riktade insatser, enligt TCO. Under måndagen framförde TCO-företrädare krav på vad som behövs till arbetsmarknadsminister Eva Normark, kulturminister Amanda Lind och näringsminister Ibrahim Baylan. Men några löften om insatser kom inte från ministrarna.


Debatt: Gör sommaren hanterbar för oss studenter

I slutet av maj betalas terminens sista studiemedel ut. Studenter riskerar att kastas ut i ekonomisk otrygghet. Regeringen måste agera nu och återinföra studerandevillkoret i a-kassan och förlänga studiemedlet, skriver företrädare för Sacos studentorganisationer.


Debatt: Gör det möjligt att köpa hem alkohol från restaurangen

Moderata studenter och MUF Östergötland presenterar tre förslag för att rädda restaurangnäringen.