LÄS PÅ WEBBEN

Äldreboenden agerar olika

Regionala skillnader både i användning av skyddsutrustning och i beslutsgångar är resultatet när Arbetsvärlden talar med vårdpersonal på äldreboenden. "Det är jätterörigt", säger sjuksköterskan Martin Junker om dagens situation. Kommunal och Vårdförbundet stödjer nu WHO:s riktlinjer, snarare än Folkhälsomyndighetens.

Röster höjs för att en europeisk minimilön kan vara ett redskap att hantera pandemin. Snart avgör EU-kommissionen om vi får ett direktiv eller en rekommendation i frågan.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Stor oreda kring skyddsutrustningen i äldrevården

Det råder fortfarande stor oro kring skyddsutrustningen i äldreomsorgen - och myndigheternas rekommendationer upplevs som både otydliga och otillräckliga.
Om det vittnar fackliga företrädare.
Och nu vill Vårdförbundet att WHO:s linje ska gälla, vilken i praktiken kan skilja sig från FHM:s.


Pandemin kan påverka EU-kommissionens beslut om minimilöner

”Inte omöjligt”, tror TCO:s jurist, om att kommissionen påverkas av covid-krisen. I krisens spår höjs nu flera röster för en europeisk minimilön. Kommissionen förbereder beslut den 3 juni.


Krönika: Krisen används till att kuppa igenom IT i skolan

Det går inte en dag utan att företagare skriver debattexter om hur viktigt det är att fortsätta låta undervisning ske via datorn. Det är nämligen lönsamt. Men forskningen visar att digitalisering i skolan inte fungerar, skriver Jenny Maria Nilsson.


200 000 nya medlemmar i a-kassorna på två månader

– Vi har aldrig varit med om något liknande, säger Jessica Idbrant, analyschef hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.