LÄS PÅ WEBBEN

Rekryterad av en maskin

Ett sätt att undvika diskriminering, eller integritetskränkande intrång i privatlivet? Åsikterna går isär om olika typer av framväxande rekrytering med hjälp av artificiell intelligens.

Nära 500 anmälningar om arbetsplatsskador och tillbud har kommit in till Arbetsmiljöverket med anledning av Covid-19. Man kan förmoda att det kommer någon typ av rättsligt efterspel, säger man där. Samtidigt kräver förhandlingsorganisationen OFR sänkta beviskrav för att klassa Covid-19 som arbetsskada.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Arbetsmiljöverket rättar statistik: Nära 500 Covid-19-anmälningar

Arbetsmiljöverkets siffror över antalet anmälningar om allvarliga tillbud kopplad till covid-19 hittills har varit felaktiga. Ett stort antal har inte dykt upp i sökningarna. Man meddelar nu att arbetsgivarna skickat in 491 anmälningar.


Svenska kommuner rekryterar med AI

I både Linköpings och Upplands Bros kommuner har man använt robotar för rekrytering. <br> ? Poängen är att du har en intervjuare fri från förutfattade meningar, menar tillverkaren.


Rekryterad av en maskin

Nu kan arbetsgivaren söka igenom dina sociala medier, eller videointervjua dig med en algoritm – trenden att anställa med hjälp av AI växer.


Krönika: ”Det saknas inte aktörer som vill profitera på statens stödinsatser”

Det är inte utan att man blir lite förundrad. När Coronasmittan slog till föll alla världens börser kraftigt. Man fick


Tuffa etiska val pressar vårdpersonalen

Läkare, men också sjuksköterskor, utsätts nu för stora etiska påfrestningar på grund av Coronaläget. Det kan leda till höga sjuktal i höst om inte arbetsgivarna vidtar åtgärder, varnar Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.


Arbetslösheten bland journalister upp 20 procent

Arbetslösheten bland journalister har ökat med 20 procent sedan 1 april, bedömer Journalisternas a-kassa. Först blir frilansarna arbetslösa. Cirka 1 300 journalister är nu korttidspermitterade och branschen efterlyser mer branschstöd.


Krönika: ”Krisåtgärderna bör inte hålla dagens förmögna skadeslösa”

I krisen har många "enkla jobb" tillfälligt upphöjts till "samhällsviktiga funktioner". Corona borde leda till insatser för att fixa till de brister som har gjort vårt samhälle skörare och mer otryggt, snarare än att värna dagens maktförhållanden skriver Ali Esbati (V).


Antalet tjänstemän i korttidsarbete väntas öka

Drygt 172 000 anställda är nu korttidspermitterade. Men siffrorna för tjänstemännen släpar efter och väntas stiga.
– Situationen är allvarlig och oroande. Vi gör allt vi kan för att bidra till stabilitet, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef hos Unionen.