LÄS PÅ WEBBEN

SCB-siffror: Sämre villkor för tidsbegränsat anställda tjänstemän

En SCB-undersökning som Arbetsvärlden beställt visar på allt otryggare villkor, även för tidsbegränsat anställda tjänstemän. Trots de goda tider som föregått coronakrisen, så har villkoren inte förbättrats.

Vi har också bett en ekonom, en filosof och en tankesmedjechef att framtidsspana om arbetslivet efter Covid19-pandemin. Kan krisen resultera i färre möten och en förändrad föräldraförsäkring?

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Allt otryggare villkor – även bland tidsbegränsat anställda tjänstemän

En SCB-undersökning beställd av Arbetsvärlden visar hur en redan utsatt grupp får allt otryggare villkor. Och att deras organisationsgrad sjunker.
– Trots att det varit goda tider så har ingen förbättring skett, säger professor Anders Kjellberg.


Fack och arbetsgivare: Nu brådskar omställning till nya jobb

Nu är det akut för regeringen att förstärka omställningen, menar både ST och Almega. Arbetsförmedlingens statistik i dag visar att arbetslösheten fortsätter öka.


Så ser arbetsmarknaden ut när coronakrisen är över

Vad händer efter Coronakrisen på den svenska arbetsmarknaden? Vad kan vi lära oss och vad borde förändras? Ekonomen Lars Calmfors, filosofen Jonna Bornemark och Fores vd Ulrica Schenström ger här sina framtidsprognoser.


Allt fler anmälningar om corona-tillbud till Arbetsmiljöverket

63 anmälningar med anledning av covid-19 hade kommit in på onsdagen. Många inom vården. 48 skyddsstopp hade begärts varav 15 beviljats. Samtidigt råder osäkerhet om vad som ska anmälas och inte, enligt arbetsmiljölagen.


Folkhälsomyndigheten kartlägger rörelsemönster med mobildata

Folkhälsomyndigheten har tagit hjälp av Telia för att följa medborgarnas rörelsemönster i sitt arbete mot smittspridningen. "Uppgifterna kan också användas som underlag för beslut om eventuella åtgärder", skriver myndigheten om samarbetet.


Krönika: Krisen visar på vikten av en välfungerande stat

Covid-19 är ett naturligt stresstest för nationer. En demokrati är inte mycket värd om den inte håller för nödlagar under dödlig kris, skriver Jenny Maria Nilsson.


Nya miljarder ska underlätta korttidspermitteringar

Anställda ska kunna korttidspermitteras på 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli, enligt Januaripartierna i dag. Samtidigt skärps kontrollerna av stödet.