LÄS PÅ WEBBEN

Organisation under press

För drygt två veckor sedan fick samordnaren Ulrica Nordlander på Karolinska universitetssjukhuset uppmaningen att söka nytt jobb av sin chef. Det är  alltså en redan pressad vårdorganisation som nu går in i coronakrisen.

Arbetsvärlden fortsätter granska vad krispaketen egentligen åstadkommer för tidsbegränsat anställda, småbolag och bemanningsanställda.

Kommentera och tyck till hos Arbetsvärlden på Facebook och Twitter!

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Hon jobbar på Karolinska i Coronakrisen – under varselhot

Under Coronapandemin lär arbetsbördan öka för sjukhuspersonalen. Samtidigt hänger ett varsel över Karolinska universitetssjukhuset. Ulrica Nordlander är en av dem som mitt i krisen fått beskedet att söka nytt jobb.


Lösningar saknas fortfarande för konsulter och inhyrda

Otydliga regler om korttidsarbete har skapat stor oro bland bemanningsanställda och tidsbegränsat anställda. Från företagarhåll finns det undran och oro inför det krispaket för småföretagare som regeringen lagt fram.


Ledare: Vinner svenska modellen VM i krishantering?

Coronakrisen har kommit att utvecklas till ett VM i krishantering. Hur kommer det sig att Tyskland ännu har så få


Assistansbolaget krävde sjukintyg från första dagen

Sverige fick sitt första dödsfall i covid-19 den 11 mars. Samma dag valde assistansbolaget VH Assistans att påminna sina anställda om sina regler för sjukanmälan: att kräva sjukintyg från första sjukdagen.
– Det här går självklart rakt emot våra rekommendationer och strider mot lag och avtal, säger Björn Jidéus på arbetsgivarorganisationen KFO.


Debatt: Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen

Nu när Januaripartierna har valt att skjuta upp förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen med anledning av Coronakrisen, borde även pilotprojektet Kundval Rusta och Matcha, KROM, skjutas upp. Resurser bör istället riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de fackliga centralorganisationernas arbetsmarknadspolitiska experter.


Krönika: Får kraven på tvärsäkra svar nytt sken efter Corona?

Länge har svar som "vet inte" eller "vänta och se" setts som tecken på svaghet. Men kommer Corona att förändra vår syn på de som med hjälp av lång erfarenhet kan laga efter läge? frågar sig Birgitta Ohlsson.