LÄS PÅ WEBBEN

Debatten om märket hettar till

Fackförbunden 6F:s alternativa förslag till industrimärket får nu sällskap av en ny bok. Inför nästa års stora avtalsrörelse föreslår Lars Calmfors med flera en rad reformer av lönebildningssystemet. Ett förslag är att lönenormen utgår från Riksbankens inflationsmål.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Lars Calmfors: Lönerna borde öka 0,5–1 procent mer

Svensk arbetsmarknad tyngs av stora obalanser som dagens lönebildningssystem inte klarar av att lösa, menar flera tongivande ekonomer i en ny bok med reformförslag. Lönebildningen borde utgå från Riksbankens inflationsmål, och en oberoende balansnämnd med experter tillsättas för att ge parterna råd om var lönerna är för låga.


Studiefredagar ska ge Sverige försprång

Låt anställda studera på arbetstid så att svensk exportindustri fortsatt kan ligga i framkant. Sveriges Ingenjörer lanserar tillsammans med tunga lärosäten och arbetsgivarorganisationer Study Friday.


Krönika: Det personliga är inte allt

I en tid där självhjälpslitteratur och managementkurser slentrianmässigt premierar personer som är personliga och utåtriktade tenderar mixen att bli något av ett allmänt ideal. Men det leder till ett slöseri på mer relevanta talanger, skriver Birgitta Ohlsson.