LÄS PÅ WEBBEN

Stressen ökar kraftigt

Enligt Unionens Stressindex 2019 har andelen privatanställda tjänstemän som upplever stress i arbetet ökat markant sedan förra mätningen. Sju av tio tjänstemän är ofta eller ibland stressade på jobbet.

Arbetsvärlden har träffat Emma som jobbar på en kommunikationsbyrå där hälften av medarbetarna slutat det senaste året. Arbetsbelastningen blev för hög. Nu ska Arbetsmiljöverket specialgranska reklambyråer.

Trevlig läsning,
Mikael Feldbaum, chefredaktör


Arbetsmiljöverket: Sju av tio får krav på bättre arbetsmiljö

Omöjliga deadlines och en arbetsplatskultur som kräver jobb till 23 på kvällen. På Emmas jobb har hälften slutat och flertalet sjukskrivits för utmattning. I år ska Arbetsmiljöverket särskilt granska webb- och reklambyråer.


En enda strejk under år 2018

Sverige är en av världens fredligaste arbetsmarknader, konstaterar Medlingsinstitutet. Arbetsmarknadsåret 2018 var ett lugnt mellanår. Löneökningstakten beräknas till 2,6 procent och den reala löneökningen efter inflation till 0,5 procent.


Kraftig ökning av stress för tjänstemän

Sju av tio privatanställda tjänstemän känner sig nu generellt stressade av jobbet. Värst är det i Värmland. Vi pratar också med Unionen i Norrbotten, där stressen är som lägst.


Krönika: Rädslan för 1970-talet bakbinder svenska politiker

Trots att den låga inflationen hotar såväl jobb som tillväxt och hela europrojektet, så sitter politikerna fast i rädslan som skapades av 70- och 80-talets skenande inflation, skriver Per Lindvall.