LÄS PÅ WEBBEN

Australienmodell ifrågasätts

Den tidigare moderata arbetsmarknadsministern Hillevi Engström oroas nu över den arbetsmarknadspolitiska debatten i Sverige och uttrycker i Arbetsvärlden skarp kritik mot de snabba nedskärningarna av Arbetsförmedlingen. Ekonomiprofessor Lars Calmfors varnar också för att reformen av Arbetsförmedlingen sker för snabbt, och påpekar att internationell forskning tyder på att privata utförare faktiskt fungerar sämre.

Arbetsvärlden talar med experter i Australien som är kritiska till den modell som inspirerat C och L att reformera Arbetsförmedlingen.

Trevlig läsning,
Mikael Feldbaum, chefredaktör


Hillevi Engström: ”Australien används för att få lägga ner AF”

Att använda Australien som förebild för svensk arbetsmarknadspolitik fungerar inte, säger den tidigare moderata arbetsmarknadsministern Hillevi Engström.


Varningen: ”Fackförbunden här kallar systemet rasistiskt”

Forskare och fack varnar Sverige för att ta efter den australiensiska modellen för arbetsförmedling. Privatiseringen har urholkat yrkeskunskaperna hos handläggare, ratingmodellen fungerar inte och människor tvingas ta okvalificerade jobb, menar forskaren Lisa Fowkes. Systemet bidrar till utanförskap på landsbygden och upplevs som rasistiskt, säger Bill Browder som utrett frågan åt facken.


Lars Calmfors: Tyder på att privata utförare fungerar sämre

Ekonomiprofessorn Lars Calmfors varnar för den snabba reformeringen av Arbetsförmedlingen. Samtidigt sällar han sig till de som ifrågasätter politikernas reformiver vad gäller turordningsreglerna i las. Det kan få negativa effekter på arbetsmarknaden.


Parlamentet och rådet överens om nya myndigheten

Svenskt nej räckte inte – EU har nu fått en europeisk arbetsmyndighet. Uppdraget blir att säkra att fri rörlighet på arbetsmarknaden sker på rättvisa villkor.


Ledare: Av skattereformen bidde en skattesänkning

Igår uppmärksammade Sveriges kvinnolobby att kvinnor jobbar gratis 54 minuter per dag. Det är illa. Men kvinnor är mer missgynnade än så. Om man tar hänsyn till alla deltider faller kvinnors inkomster ytterligare rejält i förhållande till mäns.