Användarnamn
Lösenord

Försäljning

+46 (0)8 - 559 25 715

Support

+46 (0)35 - 21 28 30

Privacy Policy - IdRelay.com

Enligt Svensk lag är det förbjudet för företag/näringsidkare att skicka obeställd e-postreklam, s.k. SPAM, till privatpersoner och enskilda firmor. Lagen gäller inte all obeställd e-post, utan bara meddelanden med ett kommersiellt syfte. Opinionsbildning, upplysningar och liknande budskap räknas inte som skräppost.

Samma regler gäller för sms och mms. Dock gäller inte kravet på samtycke om man redan har en etablerad kundrelation eller har fått personens uppgifter i samband med en affär. Andra regler gäller för aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer dit företag/näringsidkare får skicka reklam via e-post. Detta förutsätter dock att mottagaren kostnadsfritt kan avbeställa framtida utskick samt att det finns en giltig avsändaradress.

IdRelay är mycket måna om att vårt verktyg används på rätt sätt och att det inte missbrukas. Överträds IdRelays gällande regler kommer användaren att påtalas detta och eventuellt avstängas.

konsumentverket.se finner du mer information om gällande regler samt var du anmäler en överträdelse.

Policy för hantering av e-postadresser och övrig data
IdRelays prenumeranters e-postadresser kommer aldrig att säljas, hyras ut eller på annat sätt upplåtas till annan part. Vi hanterar alltid alla e-postadresser på ett sådant sätt att de aldrig blir tillgängliga för annan part än aktuell mottagare. Även all övrig data som hanteras av IdRelay sker under högsta sekretess. I de fall en prenumerant väljer att avsluta sin prenumeration kommer detta att respekteras utan reservation.

Regelverk för användning av IdRelay
Alla användare av IdRelay agerar under avtalat regelverk kring hantering av data.

Mottagare som företag/näringsidkare skickar till måste aktivt ha tackat ja till att ta emot e-post. I praktiken kan detta betyda att kunder med kund-/medlems- klubbar har sagt ja till information vid registrering.

Kunder kan även ha formulär på sin hemsida som är knutet till IdRelay. I dessa fall får alltid nya prenumeranter e-post till den registrerade e-postadressen där man aktivt måste bekräfta att beställningen av prenumerationen är beställd. Först när prenumeranten bekräftat aktiveras denna i systemet.

Missbruk av systemet renderar utan undantag i avstängning av användaren.

Jag vill bli kontaktad!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om hur du kan använda IdRelay.

Företag
Namn
E-post
Telefon

Kontakt

Interdo AB - Halmstad

Adress: Hamngatan 11, SE-302 43 Halmstad
Telefon: +46 (0)35- 21 28 30
E-post: halmstad@interdo.com

Interdo AB - Stockholm

Telefon: +46 (0)8-559 25 715
E-post: sthlm@interdo.com