Användarnamn
Lösenord

Försäljning

+46 (0)8 - 559 25 715

Support

+46 (0)35 - 21 28 30

Tillgänglighet

Tillgänglighet är ett viktigt begrepp. Oavsett vilken sorts information och vilken kanal man väljer att kommunicera via så vill man alltid att så många som möjligt skall kunna ta del av budskapet. Att följa de standarder och rekommendationer som finns är därför alltid en bra ambition.

Det finns dock många aspekter att ha koll på som alla, i kombination, påverkar tillgängligheten:

 • Kodning
  Oavsett om det rör sig om en webbsida eller e-postutskick så måste den underliggande koden (HTML) följa standarder för att tolkas korrekt där den läses, antingen av mottagaren själv eller maskinellt.
 • Design
  Layout, färgval, textstorlekar påverkar tillgängligheten och läsbarheten. Här måste man vara beredd att kompromissa om man vill uppnå full tillgänglighet.
 • Innehåll
  Vad och hur man skriver är kanske den viktigaste faktorn.
  Det spelar ingen roll hur väl utformad informationen är om innehållet är för "tungt" att ta till sig. Den som skapar utskick ämnade att vara tillgängliga behöver ha kunskap om hur man skriver på ett tillgängligt och lättförståeligt sätt.

När det gäller e-postutskick försvåras uppgiften av att världens olika e-postprogram inte håller samma standard överlag.

Ett e-postutskick som uppfyller tillgänglighetskrav och fungerar i ett e-postprogram fungerar inte alltid i ett annat. Beroende på vilka tillgänglighetsmässiga krav man har som företag eller organisation så kan man tvingas att kompromissa mellan tillgänglighet och layoutmässig frihet då man utformar sina e-postutskick.

Vi har i många år, i en föränderlig bransch, hjälpt kunder att finna balansen mellan tillgänglighetsstandarder såsom WCAG, affärsmässigakrav på tillgänglighet och vad som är praktiskt möjligt att uppnå i e-postväg. Resultatet är att vi erbjuder tre olika nivåer av tillgänglighet:

 • Nivå A - full tillgänglighet med avkall på layoutmässiga finesser.
 • Nivå B - mycket hög tillgänglighet som ändå tillåter viss styrning av layout.
 • Nivå C - inga krav på tillgänglighet och layoutmässig frihet.

Att skapa en design som passar för alla grupper av användare intresserar fler och fler – kommersiella webbaktörer, IT-leverantörer och gemene man börjar få upp ögonen för det som det offentliga Sverige - och vi - har jobbat med ganska länge.

Har du behov av tillgängliga utskick? Kontakta oss så kan vi visa hur tillgängliga man kan få e-postutskick.

Jag vill bli kontaktad!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer om hur du kan använda IdRelay.

Företag
Namn
E-post
Telefon

Kontakt

Interdo AB - Halmstad

Adress: Hamngatan 11, SE-302 43 Halmstad
Telefon: +46 (0)35- 21 28 30
E-post: halmstad@interdo.com

Interdo AB - Stockholm

Telefon: +46 (0)8-559 25 715
E-post: sthlm@interdo.com